Diagnostiek

 Binnen onze praktijk bieden wij diagnostiek.

Wij kunnen antwoord geven op vragen die betrekking hebben op:

- Cognitieve ontwikkeling (IQ)

- Sociaal-emotionele ontwikkeling

- Opvoedingssituatie

- Schoolproblemen

- Gedragsproblemen

 Hierbij zijn verschillende vormen van diagnostiek mogelijk.

Ook is het volgende mogelijk:

- Diagnostiek ten behoeve van een DSM-V classificatie, zoals ADHD, ASS enzovoorts

- Beschrijvende diagnostiek: het in beeld brengen van hoe je kind functioneert in zijn of haar opvoedomgeving.

De belangrijke positieve factoren worden beschreven, maar ook de factoren die kunnen bijdragen aan problemen bij de ontwikkeling van het kind. Daarnaast worden handvatten besproken die thuis, op school of in een ander leefgebied kunnen worden toegepast.