Wachtlijst

Momenteel werken wij met een wachtlijst van gemiddeld 8-10 weken.

Behandeling en diagnostiek

Binnen de Jeugd-GGZ bieden wij (gezins)diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en hun ouders. De visie die wij hierbij gebruiken is; aansluiten bij wat nodig is, zodat iedere betrokkene daarna zelfstandig verder kan.

(Thuis)begeleiding

Wanneer je problemen ondervindt binnen de thuissituatie, bijvoorbeeld met de opvoeding van je kinderen, kunnen wij thuisbegeleiding bieden. Deze begeleiding wordt door ambulant begeleiders geboden vanuit De Korenschoof Ambulant.