Kosten en verwijzing

Kosten

Sinds 2015 regelt de gemeente waarin de cliënt is ingeschreven de jeugdzorg. De zorgverzekering van uw kind is dus niet meer leidend. Dat wil zeggen; de kosten lopen via de gemeente en niet (meer) via uw zorgverzekering. U betaalt dus niks, ook geen eigen bijdrage. 

Telefonisch aanmelden.

Als u uw kind bij ons wilt aanmelden via uw huisarts of verkregen beschikking van de gemeente dan stelt onze collega u telefonisch een aantal basisvragen. Op basis van de antwoorden kan de collega u een richting geven of onze praktijk u verder kan helpen. Als wij u verder kunnen helpen maakt zij met u een afspraak voor een intakegesprek.

Via de gemeente.

Ook kunt u via uw gemeente bij ons terecht voor de juiste hulp. De gemeente neemt dan met ons contact op over wat u nodig heeft. Wij overleggen dan met de betrokken consulent, wijkcoach of regisseur. Vervolgens maken wij met u een afspraak om samen tot een plan van aanpak te komen. In alle gevallen stellen wij u voor om met uw toestemming de voortgang en resultaten met de betrokken verwijzer (huisarts, gemeente, gezinsvoogd) door te nemen. U bent, als verantwoordelijke van uw kind, degene die bepaalt welke informatie wel en niet met anderen gedeeld mag worden. Praktijk EquiTrust respecteert dit en handelt naar uw keuze! Bij twijfel adviseren wij u als uw persoonlijk adviseur.

Intakegesprek / plan van aanpak.

Bij het intakegesprek hebben wij de volgende documenten nodig:

  • De verwijzing van de huisarts van uw kind of de beschikking van de betrokken consulent, wijkcoach of regisseur van de gemeente
  • Uw Paspoort of ID-kaart
  • Het paspoort of ID-kaart van uw kind indien aanwezig (of een ander document waarop het Burger Service Nummer (BSN-nr) en geboortedatum van uw kind op staat zoals een geldige zorgpas van uw zorgverzekering)

 

Indien uw huisarts u een papieren verwijsbrief meegeeft, mag u deze meenemen naar het intakegesprek.
Uw huisarts mag gerust contact met ons opnemen over een eventuele verwijzing als u daar toestemming voor heeft gegeven.